Thuis

10-06-2019

Wat is een thuis? Wanneer voelen we ons thuis? Een huis of een plaats hebben om te wonen maakt nog geen thuis. Je thuis voelen is een existentiële ervaring...  

Thuis

Wanneer je je thuis voelt, ervaar je dat je een plek hebt gevonden waar je kan en mag bestaan. Het is een gevoel dat je raakt tot in je fundamenten, een gevoel van geborgenheid. In geborgenheid zitten twee liefdevolle bewegingen vervat die hand in hand gaan, het omarmen én het laten van een ruimte. Deze ervaring van geborgenheid geeft vertrouwen en het gevoel van waarde te zijn als persoon, van mee te tellen in deze samen-leving.

Waarom is dit relevant in de zorg? Wat doet verhuizen naar een woonzorgcentrum, opgenomen worden in een ziekenhuis of een andere instelling met een mens? Wat doet het vluchten met mensen op de vlucht? Deze gebeurtenissen gaan gepaard met ervaringen van verlies en afscheid. Mensen zijn immers gehecht aan hun thuis: aan de plek waar ze vandaan komen, aan de vele herinneringen, de geuren en kleuren van hun dorp of stad, aan hun naaste familie, vrienden en dierbaren,... Deze mensen laten allemaal, tijdelijk of permanent, een thuis achter en zullen voor de opgave staan om zich aan te passen aan een volledig nieuwe omgeving. Rouw is soms rauw: op zoek moeten gaan naar een kamer of huis om je (opnieuw) veilig te kunnen voelen, verlangen naar een thuis, verdriet en heimwee voelen naar vroeger, rusteloos zijn omdat je nergens meer kan aarden, verzet tonen tegen en boos zijn om de onvermijdelijkheid van ziekte, oorlog of andere bedreigende situaties, angst ervaren om alles wat vreemd is,... Deze periode van transitie vraagt om extra (na)zorg, ondersteuning en begeleiding.

Enkele vragen kunnen bij zo'n kantelmoment als leidraad dienen: Hoe geven we mensen, zoals bijvoorbeeld ouderen met dementie of kinderen op de vlucht, het gevoel thuis te zijn? Hoe kunnen we hen voorbereiden op hun komst? Hoe kunnen we hen verwelkomen? Hoe kunnen we hen liefdevol omringen zodat ze zich veilig voelen? Hoe bouwen we door een open ontvankelijkheid voor hun belevingen vertrouwen op, zodat zij op een ongedwongen manier zichzelf kunnen zijn en ergens toe kunnen behoren...? "Thuis" is die veilige en vertrouwde haven waar we altijd naar kunnen terugkeren en van waaruit we de wereld durven gaan verkennen, om te worden wie we zullen worden. Om thuis te komen bij onszelf.

- Elyn -