Sta eens stil...

22-04-2018

Een inspirerend lied van Willem Vermandere...

Eigen god eerst

Wie schiep de moslims en wie schiep de joden en 't Talibanvolk van Afghanistan

wie schiep de heimatloze zigeuners en de katoenplukkers van Oezbekistan

Schiep Jahweh misschien ook de pygmeen en bedacht ie voor d'eskimo's dat ijskoud lot

en die dorre woestijnen voor de magere berbers of was dat Allah, was dat Jehovah, of God

Wie schiep de hindoe's en hun heilige koeien en 't arm volk dat daar op strate creveert

Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de pasja daar rustig regeert

Wie verzon toch al die verstikkende fabels an al die uitverkoren flauwekul

En dat ultiem paradijs voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en 't verstand op nul

God schiep destijds in amper zes dagen de wereld en het eindeloos firmament

Maar de zevenden dag viel ie in slape, aldus dat na 't vertellement

We weten zo weinig van zoveel geheimen, van kleuren en rassen en 't waarom van 't heelal

En zo bedacht de mens zelve zijneschepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal

Die God van 't eigen volk in nen gruwel, die "gott mit uns" die tut mir so leit

'k geloof niet in een God tot de tanden bewapend, in "dieu le veut" en in "god on my side"

zwijg mij val al die wrokkige goden, 't zij Jahweh 't zij Allah, de die zijn al dood

vertel ons liever van vriendschap en vrede en 't eerlijk delen van 't dagelijks brood

(c) Willem Vermandere - Eigen god eerst