Golvende kracht in eb en vloed

09-06-2019

          Golvende krachten in jezelf aanwenden om

           ... vooruit te gaan

           ... een bijdrage te leveren

           ... waar te nemen

           ... je open te stellen

           ... niet teveel uit te leggen

           er "echt-te-zijn" op je pad naar een betere wereld

Golven van eb en vloed

Ik ken me als geen ander

Ik ken me als mezelf

Toch weet ik niet waar naar toe;

Wie toont me de weg? laat staan die ander

Ik volg mezelf

Mezelf als een vreemde in eigen hoofd

Dat bevreemdend gevoel voelt integer en onzeker

Onzekerheid van een sterke soort die verwondering en mysterie oproept

Uren turend naar een boom, een vogel in de lucht:

Een meeslepend avontuur voor mijn ziel

Dankbaar om het niet-weten

De vreemde in mijn hoofd huppelt onbezonnen als een kind heen en weer

spelend op golven van eb en vloed.