Bachelorproef

02-06-2018

Inclusie: een filosofie die kan gedragen worden door één persoon en anderen mee betrekt in dit verhaal. Omringen zonder in te sluiten!

Bachelorproef

Samen met de verzilvering van onze bevolking groeit de incidentie van personen met dementie. Woonzorgcentra kennen een grote instroom van bewoners met dementie: aparte afdelingen worden ingericht. De benadering van deze doelgroep kent een zeer specifieke aanpak. Dit project wil personen met dementie actief kunnen betrekken voor, tijdens en na de maaltijd. Welke kennis, attitude heeft een zorgverlener nodig om dit te bewerkstelligen?

Dit inclusieproject zorgt dat iedereen erbij hoort en richt zich op de mogelijkheden van personen met dementie. De mens- en maatschappijvisie van de zorgverlener staan hierbij centraal. Het onderzoek wil zorgverleners bewustmaken van hun positieve bijdrage die zij kunnen leveren tijdens de maaltijdzorg. Bewoners worden onder begeleiding ingeschakeld bij het maaltijdgebeuren. Een persoon met dementie bevindt zich in een specifieke belevingsfase. Dit inclusieproject biedt een flowchart aan om wegwijs te geraken binnen deze belevingsfasen.

Een aantal bewoners helpen mee tijdens het maaltijdgebeuren. De leefruimte evolueert naar een gezellige ontmoetingsplaats: zorgverleners en personen met dementie groeien naar elkaar toe. Tijdens een nabespreking is bij de betrokken zorgverleners een hunkering waarneembaar naar een verderzetten van dit inclusieproject.

Inclusie: een filosofie die kan gedragen worden door één persoon en anderen mee betrekt in dit verhaal.

Omringen zonder in te sluiten!